Thông báo Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2”

Phòng KHCN xin gửi tới các thầy cô thông báo Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 2” tổ chức tại Đại học Huế tháng 12/2016 trong file đính kèm.

Kính nhờ các thầy cô thông báo rộng rãi tới cán bộ trong đơn vị.

Trân trọng cảm ơn.

Tải về tại đây!