THÔNG BÁO (Số 1) Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2024 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội