Lịch trình Ngày hội Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch trình Ngày hội Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về Chương trình Ngày hội Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp 2018:

   CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HỘI SINH VIÊN SÁNG TẠO – NGHIÊN CỨU – KHỞI NGHIỆP

    NĂM HỌC 2017 – 2018

7h30 –  8h00:           Đón tiếp đại biểu  (Sân khấu A2)

Văn nghệ chào mừng

8h00 –  8h30:          Phần khai mạc:

  • Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
  • Phát biểu khai mạc của lãnh đạo nhà trường
  • Sơ kết hoạt động NCKHSV và hoạt động sinh viên Sáng tạo, Khởi nghiệp
  • Cắt băng khai mạc, tham quan các hoạt động

8h40 –  11h00:         Báo cáo tại các tiểu ban  (Khu giảng đường B2)

Các tọa đàm về nghề nghiệp, khởi nghiệp

Chung khảo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên (9h30 ~11h30, p.509 nhà A1)

Con đường Khoa học (Bên ngoài Khoa Pháp)

Hoạt động của các gian trại văn hóa và các Câu lạc bộ (Khu sân A2)

11h30:  Công bố kết quả và trao giải NCKHSV cấp Trường (Sân khấu A2)

Trao giải sinh viên Sáng tạo và Khởi nghiệp (Sân khấu A2)

13h00  ~ 17h00:   Các tọa đàm về nghề nghiệp, khởi nghiệp

                               Ngày hội việc làm