Thông báo tuyển sinh các lớp Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Biên Phiên dịch tiếng nước ngoài Khóa 01 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh các lớp Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Biên Phiên dịch tiếng nước ngoài Khóa 01

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh các lớp Cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng nước ngoài Khóa 01 (gồm 02 lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch cơ bản và Bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch nâng cao). Cụ thể như sau:

 1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch cơ bản
 2. Thông tin chung về chương trình

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Tổng số tín chỉ đào tạo: 15

Các học phần lí thuyết: 2 (6 tín chỉ, chiếm 40% số tín chỉ chương trình)

Các học phần thực hành: 3 (9 tín chỉ, chiếm 60% số tín chỉ đào tạo của chương trình)

Số học phần bắt buộc: 3 (9 tín chỉ, chiếm 60% số tín chỉ đào tạo của chương trình)

– Số học phần tự chọn: 2 (6 tín chỉ, chiếm 40% số tín chỉ đào tạo của chương trình)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

 1. Mục tiêu của chương trình:

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch cơ bản cung cấp cho người học những hiểu biết và kĩ năng cơ bản để có thể hành nghề biên dịch và phiên dịch trong môi trường thực tế và ứng xử theo các quy tắc, chuẩn mực của biên dịch viên, phiên dịch viên chuyên nghiệp.

 1. Hình thức tổ chức tuyển sinh

– Đối tượng tuyển sinh:

+  Sinh viên các trường đại học , cao đẳng Ngoại ngữ, có trình độ Ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 (B2)  theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

+ Những người có trình độ Ngoại ngữ từ bậc 4/6 (B2) theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và có nhu cầu tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch ngắn hạn

        – Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo các điều kiện nêu trên.

 1. Điều kiện được cấp chứng chỉ

Học viên hoàn thành các học phần trong chương trình, được đánh giá “đạt yêu cầu” đối với tất cả các học phần được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ biên – phiên dịch cơ bản của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

 1. Kết quả đạt được:
 • Đạt được trình độ ngôn ngữ thành thạo cả tiếng Việt cũng như ngoại ngữ với khả năng tiếp nhận và sản sinh ngôn ngữ ở các dạng nghe, nói, viết thành thạo;
 • Nắm vững các kiến thức về lý thuyết, các khái niệm về dịch nói, dịch viết và ứng dụng lý thuyết và khái niệm đó vào thực hành dịch nói và dịch viết trong một quy trình có đánh giá và phê phán;
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch ở các chủ đề thường gặp, các kỹ năng và kỹ thuật biên dịch một cách chính xác và tự nhiên từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác;
 • Nắm vững và biết áp dụng các chuẩn mực và quy tắc đạo đức cần tuân theo khi trở thành những người làm công tác biên, phiên dịch chuyên nghiệp;
 • Nắm vững những kiến thức chuyên ngành ở một số lĩnh vực mà những người biên, phiên dịch thường gặp nhất trong công việc của mình.

Sau khóa học học viên có thể theo học tiếp lên trình độ cao hơn như Chương trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ biên phiên dịch nâng cao của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

 1. Học phí: 11.625.000 đ (nộp khi đăng ký học)
 2. Lịch học dự kiến: tuần 3 buổi (Chiều thứ 2; thứ 4; thứ 6 từ 13h30 đến 17h00)
 3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ biên – phiên dịch nâng cao
 4. Thông tin chung về chương trình
 • Tổng số tín chỉ đào tạo: 30
 • Tổng số học phần: 10
 • Số tín chỉ mỗi học phần: 3
 • Tổng số giờ học trên lớp: 450
 • Số học phần lí thuyết: 4 (12 tín chỉ, chiếm 40% số tín chỉ chương trình)
 • Số học phần thực hành: 6 (18 tín chỉ, chiếm 60% số tín chỉ đào tạo của chương trình)
 • Số học phần bắt buộc: 7 (21 tín chỉ, chiếm 70% số tín chỉ chương trình)
 • Số học phần tự chọn: 3 (12 tín chỉ, chiếm 30% số tín chỉ chương trình)
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng nước ngoài
 1. Mục tiêu chương trình:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Biên phiên dịch nâng cao đặt trọng tâm đào tạo vào việc bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch chuyên nghiệp, phát triển khả năng nghiên cứu độc lập về dịch thuật và tư duy phê phán trong lĩnh vực biên phiên dịch.

 1. 3. Hình thức tổ chức tuyển sinh

        – Đối tượng tuyển sinh:

            Những người có bằng cử nhân ngành ngoại ngữ và các ngành khác. Người học là cử nhân các ngành khác cần có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 (C1) theo Khung NLNN dùng cho Việt Nam hoặc tương đương khi đăng ký nhập học.

        – Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo các điều kiện nêu trên.

 1. Điều kiện được cấp chứng chỉ
 • Học viên hoàn thành các môn học trong chương trình, được đánh giá “đạt yêu cầu” đối với tất cả các học phần được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học Biên phiên dịch nâng cao của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

– Học viên hoàn thành khóa học và có nguyện vọng được cấp chứng chỉ nghiệp vụ biên- phiên dịch , tham gia thi  môn biên dịch và/hoặc phiên dịch cuối khóa (có thể dự thi cả hai môn), nếu đạt kết quả 7/10 được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Biên dịch nâng cao (nếu thi môn Biên dịch), Chứng chỉ nghiệp vụ Phiên dịch nâng cao (nếu thi môn Phiên dịch) hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ Biên Phiên dịch nâng cao của Trường ĐHNN-ĐHQGHN (nếu thi cả hai môn).

 1. Kết quả đạt được:

– Đạt được trình độ ngôn ngữ thành thạo cả tiếng Việt cũng như ngoại ngữ với khả năng tiếp nhận và sản sinh ngôn ngữ ở các dạng nghe, nói, viết thành thạo;

– Nắm vững các kiến thức về lý thuyết, các khái niệm về dịch nói, dịch viết và ứng dụng lý thuyết và khái niệm đó vào thực hành dịch nói và dịch viết trong một quy trình có đánh giá và phê phán;

– Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch ở các chủ đề chung và chuyên ngành, các kỹ năng và kỹ thuật biên dịch một cách chính xác và tự nhiên từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác;

– Nắm vững và áp dụng các chuẩn mực và quy tắc đạo đức cần tuân theo khi trở thành những người biên, phiên dịch chuyên nghiệp;

– Hiểu được bối cảnh văn hoá, xã hội, kinh tế và chính trị ở Việt Nam cũng như ở đất nước sử dụng ngoại ngữ mà mình dịch thuật.

– Được cung cấp những kiến thức chuyên ngành ở một số lĩnh vực mà những người biên, phiên dịch thường gặp nhất trong công việc của mình.

 1. Học phí: 23.250.000 đ (chia làm 2 đợt: đợt 1: khi đăng ký học, đợt 2 sau khi học 2 tháng)
 2. Lịch học dự kiến: tuần 3 buổi (Sáng thứ 3; thứ 5; thứ 6 từ 08h00 đến 11h30)

III. Thời gian khai giảng dự kiến: 03/4/2017

 1. Đăng ký
 2. Thời gian: Từ ngày 20/02/2017 đến 31/3/2017
 3. Địa điểm: Phòng 102 nhà A3- Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Bài liên quan: