Vua đầu bếp Pháp 2015 hướng dẫn làm món ăn Pháp trong Ngày hội Pháp ngữ 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội