Tài liệu: Tuần lễ hội nhập HSSV mang tên “Hành trình ULIS” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu: Tuần lễ hội nhập HSSV mang tên “Hành trình ULIS”

Thông tin về link làm bài thu hoạch và các video của chương trình Tuần lễ hội nhập dành cho sinh viên tuyển thẳng khóa QH.2020 mang tên “Hành trình ULIS”:
 
1. Link làm bài thu hoạch: http://bit.ly/thuhoachcongdan2020
 
2. Link các file record của 5 buổi chương trình “Hành trình ULIS”:
 
Buổi 1: Xem tại đây
Buổi 2: Xem tại đây
Buổi 3: Xem tại đây
Buổi 4: Xem tại đây
Buổi 5: Xem tại đây