Tài liệu hướng dẫn thi cho thí sinh dự thi thử CNN ngày 26/5/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội