tuyển sinh đại học 2020 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh đại học 2020

[Video] Đề án FIRE có gì?

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên, giai đoạn 2020 – 2025 (FIRE Project) có gì cho sinh viên? Tìm hiểu thêm về Đề án tại: ĐÂY.