[Clip] Tôi học ULIS để… – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Tôi học ULIS để…

Trở thành ULIS-er đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều bạn trẻ. Nhờ được học tập, được sống trong ngôi trường giàu thành tích với hơn 60 năm lịch sử, các bạn đã có thể “Trở thành cô giáo”, “Mở rộng trái tim”, “Bước ra thế giới”, “Có việc làm tốt”, “Chiến thắng thử thách” và “Có việc làm tốt”.

Những clip được thực hiện nhân đợt tuyển sinh đại học 2017 dưới đây sẽ cho thấy những lý do vì sao bạn nên ngay lập tức quyết định trở thành một “cư dân” của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:

  1. Tôi học ULIS để trở thành cô giáo

2. Tôi học ULIS để bước ra thế giới

3. Tôi học ULIS để mở rộng trái tim

4.Tôi học ULIS để có việc làm tốt

5. Tôi học ULIS để chiến thắng thử thách

6. Tôi học ULIS để thay đổi bản thân