tuan23.20182019 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuan23.20182019

Chia sẻ kinh nghiệm dạy và đánh giá sinh viên nhằm phát triển kỹ năng bổ trợ trong tổ chức dạy – học các môn chuyên môn

Ngày 11/01/2019, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo tập huấn về phát triển kỹ năng bổ trợ trong tổ chức dạy và học các