tiếng Nhật – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tiếng Nhật

Hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam – Những khả năng hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực”

Ngày 10/11/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với công ty Benesse và Learn’s đã tổ chức hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam – Những khả năng