thư viện – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: thư viện

Không gian sách quý giữa lòng ULIS

Tọa lạc tại tầng 2, nhà C3, Khu công trình Khoa Pháp, Trung tâm Học liệu trực thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi chốn quen thuộc với nhiều ULIS-er. Là một thư