Thông báo – Trang 22 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tiếng Ả Rập được đưa vào đào tạo tại trường, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Ả Rập vào 9h00 thứ Bảy,

Thông báo số 1: hội thảo quốc gia 2017

Để đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy