Khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Khoa Pháp

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (1962-2022)

Ngày 28/8/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp “Khoa Pháp – Một ngôn ngữ – Ngàn cánh cửa”. Đây là một dịp đặc biệt của Trường Đại học Ngoại ngữ nói chung và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp nói riêng khi không chỉ là một ngày kỷ niệm mà còn là nơi lớp lớp sinh viên được quay trở lại mái trường xưa, được tri ân thầy, cô và được gặp gỡ bè bạn.