hợp tác Thái Lan – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hợp tác Thái Lan

Đoàn Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) đến thăm và thực hành giảng dạy cho sinh viên ULIS

Ngày 24/10/2022, đoàn công tác Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) đã đến làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Toàn cảnh buổi làm việc giữa trường Đại học Ngoại Ngữ với trường Đại học  Srinakharinwirot (Thái