[Infographic] Đại hội lần thứ X của Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đại hội lần thứ X của Đảng

NDO – Đại hội lần thứ X của Đảng được tổ chức từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.