[Infographic] Đại hội lần thứ XIII của Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đại hội lần thứ XIII của Đảng

NDO – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 26/1 đến 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên.