[Infographic] Đại hội lần thứ V của Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đại hội lần thứ V của Đảng

NDO – Đại hội lần thứ V của Đảng được tổ chức từ ngày 27/2 đến 31/3/1982 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1,72 triệu đảng viên. Dự Đại hội có 47 đoàn đại biểu quốc tế.