[Infographic] Đại hội lần thứ VII của Đảng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đại hội lần thứ VII của Đảng

NDO – Đại hội lần thứ VII của Đảng được tổ chức từ ngày 24 đến 27/6/1991 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.176 đại biểu thay mặt hơn 2,155 triệu đảng viên. Dự Đại hội có 30 đoàn đại biểu quốc tế.