Cựu giáo chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Cựu giáo chức

Cảm nhận ngày trở về ULIS

ULIS Media xin trân trọng giới thiệu bài viết “Cảm nhận ngày trở về ULIS” của cô Lê Thu Hà. Có lẽ chưa có ngày lễ 20/11 nào được tổ chức vui vẻ như buổi sáng nay của trường là suy nghĩ của bà Mộc