20212022.tuan35 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan35

Hội thảo “Định hướng xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”

Ngày 22/2/2022 đã diễn ra Hội thảo “Định hướng xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Hoạt động này đã khởi động cho công tác mở chương trình đào tạo Văn hóa

Chương trình bàn thảo và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 

Chiều ngày 22/2/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình bàn thảo và lễ ký kết giữa hai trường về công tác nâng cao chất lượng và phát triển đủ số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tham gia sự kiện Kết nối các thành viên Cộng đồng các nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN

Từ ngày 18 đến ngày 19/02/2022, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tham gia sự kiện kết nối các thành viên Cộng đồng các Nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN (VNU VIBERS Connect 2022). VIBE