20212022.tuan22 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan22

[UNC2022] Thông báo về Tọa đàm chuyên đề trực tuyến: “Sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc”

⏰Thông báo về Tọa đàm chuyên đề trực tuyến: “Sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc”:   Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các

Có thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thành lập thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới, bao gồm các cộng đồng: Vườn ươm Hàn Quốc học, Đào tạo và nghiên cứu dịch thuật Trung Việt, Nghiên cứu – giảng dạy

Ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, nhiều thành tựu. Giữa bối cảnh ấy, Tiếng Việt cũng có những bước phát triển, giàu có hơn, phong phú hơn. Bên cạnh ưu điểm