20212022.tuan16 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan16

Thông tin về hội thảo quốc tế IGRS 2021

Hội thảo quốc tế dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh năm 2021. Chương trình hội thảo: Kỷ yếu hội thảo: Các diễn giả chính: Professor Curtis Kelly  Kansai University, Faculty of Commerce, Professor Mind Brain & Education Teacher, speaker and writer, Curtis Kelly