Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 chính thức của Trường:

  • Thông tin tuyển sinh ĐH 2019 ngắn gọn: LINK
  • Infographic thông tin tuyển sinh ĐH 2019: LINK.
  • Học bổng lớn cho sinh viên K53: LINK
  • Infographic về các CTĐT CLC: LINK