Sinh viên ULIS làm gì khi ở nhà vì dịch Covid-19? – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên ULIS làm gì khi ở nhà vì dịch Covid-19?

Video clip do nhóm sinh viên ULIS thực hiện chia sẻ về những hoạt động tự học, nghiên cứu, giải trí, làm thêm,… trong giai đoạn nghỉ và học online vì dịch Covid-19.