Hướng đến Mô hình giảng dạy công bằng – Áp dụng phương thức giảng dạy phân hóa vào thực tiễn Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng đến Mô hình giảng dạy công bằng – Áp dụng phương thức giảng dạy phân hóa vào thực tiễn Việt Nam

Trường ĐHNN-ĐHQGHN giới thiệu bài nghiên cứu “Hướng đến Mô hình giảng dạy công bằng – Áp dụng phương thức giảng dạy phân hóa vào thực tiễn Việt Nam” của GS. Raquib Chowdhury đến từ Khoa Giáo dục – Đại học Monash, Australia. Nghiên cứu đã được trình bày tại Hội thảo GRS 2019.