LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SPTA – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SPTA

LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SPTA –
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHQGHN
Thời gian: Từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2009
 
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Thứ tư, ngày25 tháng 11 năm 2009
8.00 – 9.00
Họp Đoàn Đánh giá ngoài.
Phòng 410
9.00 – 9.30
Toàn Đoàn ĐGN gặp gỡ Ban giám hiệu trường, Hội đồng Tự đánh giá chương trình cử nhân CLC ngành Tiếng Anh sư phạm, Giám đốc Trung tâm NC GDNN và KĐCL: Đoàn ĐGN giới thiệu Đoàn, nêu yêu cầu của công tác ĐGN và nghe Trường báo cáo tóm tắt về công tác TĐG.
Phòng 410
9.30 – 12.00
Đoàn ĐGN nghiên cứu thẩm định minh chứng tại phòng làm việc của Đoàn
Phòng 406
12.00 – 13.00
Nghỉ trưa
13.00 – 14.00
Đoàn ĐGN nghiên cứu thẩm định minh chứng tại phòng làm việc của Đoàn
Phòng 406
14.00 – 14:45
Phỏng vấn Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo TS Đỗ Tuấn Minh
Trưởng phòng Đào tạo phụ trách/theo dõi các chương trình CLC: TS. Vũ Quốc Thái
Phòng 410
14.45 – 15.45
Phỏng vấn Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh Sư phạm :
– ThS. Đỗ Minh Hoàng (Q.Trưởng khoa),
– ThS. Nguyễn Thu Lệ Hằng (Phó CN Khoa kiêm Trưởng bộ môn Tiếng Anh CLC)
– ThS. Vũ Mai Trang (Phó CN Khoa)
Phòng 410
15:45 – 16:15
Phỏng vấn chuyên viên, các nhân viên phục vụ chương trình CLC:
– Phòng Đào tạo : ThS. Bùi Văn Kính
– Văn phòng Khoa SPTA : Bùi Thị Lan
– Phòng đọc của Khoa, Tủ tư liệu CLC tư liệu:  Vũ Thị Liên
– Trung tâm Multi : ThS. Bùi Ngọc Oánh
– Phòng Thiết bị: Kỹ sư Nguyễn Quốc Khánh
Phòng 410
16.15 – 17.00
Tiếp các cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên
Phòng 406
Toàn đoàn tóm tắt kết quả làm việc trong ngày đầu.
Phòng 406
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2009
8.00 – 9:00
Phỏng vấn các giảng viên (các môn lý thuyết và thực hành tiếng) tham gia giảng dạy chương trình cử nhân CLC ngành Tiếng Anh Sư phạm  (Danh sách
– Các môn Lí thuyết : GS. Nguyễn Văn Quang, PGS Nguyễn Xuân Thơm
– Thực hành tiếng :Trần hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thanh Thuỷ, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Thu Trang
Phòng 410
9:00 – 10:00
Phỏng vấn sinh viên chương trình cử nhân CLC ngành Tiếng Anh Sư phạm
(Danh sách kèm theo)
Phòng 410
10:00 – !1:00
Thăm cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Tiếng Anh Sư phạm:
– Văn phòng Khoa,
– Lớp học, phòng tư liệu, phòng thực hành máy tính, phòng Internet
(Nhà C2 CTK.Pháp)
12.00 – 13.00
Nghỉ trưa
13.00 – 14.00
Thẩm định minh chứng
Phòng 406
14.00 – 15:00
Phỏng vấn cựu sinh viên
(Danh sách kèm theo)
Phòng 410
15:00 – 16:00
Phỏng vấn các nhà tuyển dụng
(Danh sách kèm theo)
Phòng 410
16.00 – 17.00
Tiếp sinh viên, cán bộ, giảng viên
 Phòng 406
Toàn đoàn tóm tắt các phát hiện chính
Phòng 406
Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2009
8.00 – 11.30
Toàn đoàn ĐGN nghe các thành viên trình bày kết quả đánh giá và mức đạt được
Phòng 406
11.30 – 12.00
Trưởng đoàn ĐGN và thư ký tổng hợp kết quả đánh giá
Phòng 406
12.00 – 13.00
Nghỉ trưa
13.00 – 14.00
Trưởng đoàn và thư ký tổng hợp kết quả đánh giá (tiếp)
Phòng 406
14.00 – 15.30
Trưởng đoàn thống nhất lần cuối kết quả đánh giá trước toàn Đoàn
Phòng 406
15.30 – 16.30
Đoàn ĐGN cám ơn Trường (Ban Giám Hiệu, Hội Đồng tự đánh giá chương trình đào tạo CLC ngành Tiếng Anh Sư phạm ) đã tạo điều kiện cho đoàn ĐGN hoàn thành nhiệm vụ và ký biên bản kết thúc đợt đánh giá ngoài
Phòng 410