[Clip] Là một ULISer, Tôi Tự Hào! – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Là một ULISer, Tôi Tự Hào!

“ULIS có thể không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng sẽ là lựa chọn cuối cùng…”. Với quan điểm xuyên suốt này qua cách thể hiện đầy độc đáo, các bạn sẽ biết được tại sao mỗi sinh viên khi rời xa trường đều lưu luyến mãi không nguôi.