Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 17/03/2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 17/03/2024

Lưu ý:
19h30 Chủ Nhật ngày 31/3/2024, Nhà trường tổ chức buổi chữa đề thi kỳ thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 1 năm 2024 theo Zoom ID được thông báo kèm điểm thi và cung cấp trong thông tin tra cứu phía trên, Zoom không có mật khẩu.