UMS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: UMS

Tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học và công tác đảm bảo phòng, chống dịch của Trường THCS Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học và công tác đảm bảo phòng, chống dịch của Trường THCS Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ.