Khảo sát phản hồi người học – Nơi tiếng nói của sinh viên được lắng nghe – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khảo sát phản hồi người học – Nơi tiếng nói của sinh viên được lắng nghe

Bạn đã góp ý gì cho ULIS? Xem góp ý của bạn được ULIS phản hồi tại đây

 

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cuộc khảo sát để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Những ý kiến này là đầu vào quan trọng để Nhà trường có kế hoạch để cải tiến công việc.

 

Kể từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Đảm bảo chất lượng của Nhà trường đã định kỳ thực hiện các khảo sát về chất lượng học phần, chất lượng giảng dạy – kiểm tra đánh giá của giảng viên và chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ dạy và học. Phát hiện thu được từ những khảo sát này giúp mang đến một bức tranh toàn cảnh về hiệu quả của các hoạt động có liên quan đến đào tạo của Nhà trường. Từ kết quả khảo sát trong các năm học trước, Nhà trường đã tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy như hệ thống Wifi miễn phí, điều hòa nhiệt độ, camera, máy chiếu, buồng dịch cabin, v.v. Sinh viên của ULIS ngày càng được quan tâm và thụ hưởng nhiều hơn.

 

 

Trường ĐHNN-ĐHQGHN luôn ý thức được rằng điều quan tâm lớn nhất của sinh viên khi cung cấp ý kiến đánh giá trong các khảo sát này là ý kiến của các em thực sự được Nhà trường lắng nghe và tiếp thu. Do đó, Nhà trường đã tập hợp và trả lời từng ý kiến phản hồi của sinh viên. Các em có thể tham khảo chi tiết tại đây:

 

https://docs.google.com/document/d/1ci2zQwCpW_EJlk6rmhqdUVeivz28V8RHIT9ZiEWxvDI/edit?usp=sharing

 

Quyết tâm của Nhà trường được thể hiện qua thông điệp: Sinh viên lên tiếng, ULIS lắng nghe.

 

Trong đợt khảo sát tiếp theo diễn ra từ tuần học thứ 5 của năm học 2019 – 2020 (khoảng cuối tháng 9 năm 2019), sinh viên sẽ có cơ hội tiếp tục đưa ra ý kiến và tiếng nói của mình. Nhà trường rất mong các em tham gia vào các cuộc khảo sát đầy đủ với trách nhiệm cao nhất để Nhà trường kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề tồn đọng (nếu có) hoặc mới phát sinh cũng như phát huy các điểm tốt. Qua đó, không chỉ Nhà trường có điều kiện giúp đỡ các em mà chính các em cũng đang giúp bản thân mình và giúp sinh viên các khóa học sau này được thụ hưởng một môi trường đào tạo có chất lượng tốt nhất.

 

Hãy cùng nhau kiến tạo cơ hội cho Nhà trường, cho bản thân và cho các thế hệ tiếp theo!

 

ULIS Media