Hội thảo góp ý Khung năng lực số dành cho lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên, chuyên viên và tương đương – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo góp ý Khung năng lực số dành cho lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên, chuyên viên và tương đương

Ngày 11/12/2023, tại Hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra Hội thảo góp ý Khung năng lực số dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên, chuyên viên và tương đương tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự hội thảo có Tập thể lãnh đạo trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị; giảng viên, chuyên viên các đơn vị; nhóm chuyên gia xây dựng Khung năng lực số cho viên chức, người lao động.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh cho biết để thực hiện mục tiêu trong Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2023 là 100% cán bộ, giảng viên, giáo viên Nhà trường có mức độ thành thạo công nghệ thông tin ở mức cơ bản, 30% đội ngũ có mức độ thành thạo công nghệ thông tin ở mức nâng cao, thì việc xây dựng khung đánh giá năng lực số là vô cùng cần thiết. Sau 3 tháng triển khai, nhóm chuyên gia đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng Khung năng lực số dành cho lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên, chuyên viên và tương đương. Chủ tịch Hội đồng trường hy vọng hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của các thầy cô để nhóm chuyên viên có thể chỉnh sửa, hoàn thành việc xây dựng Khung năng lực số trong thời gian sớm nhất.

Tiếp nối chương trình là phần báo cáo về quá trình xây dựng và nội dung Khung năng lực số của nhóm chuyên gia. Dựa trên các tiêu chí đánh giá của khung đánh giá quốc tế, tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm đã xây dựng khung đánh giá riêng dành cho Trường Đại học Ngoại ngữ. Hướng đến đối tượng là lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên, chuyên viên và tương đương, Khung năng lực số của ULIS có 6 tiêu chuẩn với các tiêu chí riêng dành cho từng đối tượng, bao gồm: Thiết bị và phần mềm; Thông tin và cơ sở dữ liệu; Giao tiếp và cộng tác; An toàn và an ninh số; Sáng tạo nội dung số; Phát triển chuyên môn và học tập suốt đời.

Hội thảo tiếp tục với những chia sẻ, đề xuất, đóng góp tích cực của các thầy cô nhằm hoàn thiện Khung năng lực số.

Trong phát biểu bế mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đánh giá cao những đóng góp của thầy cô cho việc xây dựng Khung năng lực số để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong thời đại mới. Hiệu trưởng mong muốn nhóm chuyên gia sẽ tích cực lắng nghe những góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện khung đánh giá trước ngày 31/12/2023.

Hội thảo khép lại với phần chụp hình lưu niệm.

Một số hình ảnh khác:

Trương Phượng/ĐSTT