KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI KĐCL TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQG HÀ NỘI – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI KĐCL TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQG HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Thời gian: Từ ngày 22 – 25/3/2016

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

 

Thời gian Nội dung Đánh giá viên Địa điểm
Ghi chú
Ngày thứ nhất: 22/3/2016
8:00 – 11:30 Đoàn Đánh giá nghiên cứu hồ sơ, minh chứng Phòng 406

Nhà A1

11:30 – 13:00 Nghỉ trưa Phòng 406

Nhà A1

13:00 – 15:00 Tham quan cơ sở vật chất của Trường

Thư viện, phòng y tế, một số phòng ban, các trung tâm, bộ môn (Nhóm 1)

 • Trung tâm học liệu, Thư viện của ĐHQG, Phòng y tế, Ký túc xá, sân bãi thể thao
 • P. Tổ chức cán bộ
 • P. Kế hoạch – Tài chính
 • P. Quản trị
 • VP Công đoàn
 • P. Hành chính tổng hợp
 • P. Khoa học công nghệ
 • P. Hợp tác phát triển
 • P. Thanh tra pháp chế
 • Trung tâm (TT) Nghiên cứu GDNN & Đảm bảo chất lượng
 • TT Khảo thí
 • TT Công nghệ thông tin
 • TT Giáo dục quốc tế
 • TT Ngôn ngữ & Quốc tế học
 • Bộ môn Tâm lý giáo dục
 • Bộ môn NN&VN Việt Nam
 • Trường THPT Chuyên ngoại ngữ
T. Nghĩa

C. Dung

C. Hồng

 

 

 

 

 

 

– Cô Lê Thị Huyền Trang (TT NC GDNN & ĐBCL, 0936187713) + Cô Phạm Thị Hằng (TT NC GDNN & ĐBCL 0989979520) hướng dẫn và giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng ban, khoa, phòng học, giảng đường và dự giờ một số lớp học (Nhóm 2)

– Giảng đường

– Phòng Đào tạo

– Phòng Chính trị & Công tác học sinh – sinh – sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Phòng Quản trị

– Khoa Sư phạm Tiếng Anh

– Khoa Tiếng Anh

– Khoa NN&VH Các nước nói Tiếng Anh

– Khoa NN&VH Pháp

– Khoa NN&VH Trung Quốc

– Khoa NN&VH Nga

– Khoa NN&VH Phương Đông

– Khoa NN&VH Phương Tây

– Khoa NN&VH Hàn Quốc

– Khoa Sau Đại học

– Khoa Tại chức

 

C. Nga

T. Dũng

 

 

 

 

– Thầy Nguyễn Việt Hùng (TT ĐBCL, 0904810638) + Thầy Phạm Đình Lương P.Phòng Quản Trị hướng dẫn và giới thiệu

Tham quan và Dự giờ: Phòng …(Có thời khóa biểu kèm theo)

Trường đề xuất 1 số lớp có trên TKB để Đoàn ĐGN lựa chọn

Cô Nguyễn Diệu Hồng (TT ĐBCL, 0912370696) + 01 chuyên viên PĐTạo ( thầy Cù Thanh Nghị) hướng dẫn và giới thiệu
15:00 – 16:30 Họp đoàn sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc và thống nhất lại với nhà trường (nếu có).  

Toàn Đoàn

Phòng 406

Nhà A1

Ngày thứ hai: 23/3/2016
8:00 – 8:15 Lễ Khai mạc – Ban Giám hiệu

– Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt

– Đoàn ĐGN

Phòng 410

Nhà A1

8:15 – 10:00 Nhà trường giới thiệu khái quát về trường và quá trình thực hiện tự đánh giá, phỏng vấn Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá – Ban Giám hiệu

– Hội đồng tự đánh giá

– Đoàn ĐGN

Phòng 410

Nhà A1

10:00 – 10:15 Giải lao Phòng  410

Nhà A1

10:15 – 11:15 Phỏng vấn lãnh đạo phòng ban

Lãnh đạo phòng Hành chính tổng hợp, Tổ chức cán bộ

 

T. Nghĩa

 

Phòng 410

Nhà A1

Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính, Quản trị, C. Hồng

 

 

Phòng 401

Nhà A1

Khoa học Công nghệ C. Dung Phòng 201
Lãnh đạo phòng Chính trị & công tác học sinh – sinh viên T. Dũng

C.  Nga

Phòng 301

Nhà A1

11:15 – 13:00 Nghỉ trưa Phòng 406

Nhà A1

13:00 – 14:00 Phỏng vấn lãnh đạo các phòng ban

Lãnh đạo phòng Đào tạo, TT Nghiên cứu GDNN Đảm bảo chất lượng (Giám đốc) TT Khảo thí

C.  Nga

T. Dũng

Phòng 401

Nhà A1

Lãnh đạo phòng Thanh tra pháp chế, Hợp tác phát triển, TT Học liệu, TT Nghiên cứu GDNN Đảm bảo chất lượng (Phó GĐ) T. Nghĩa

C. Hồng

C. Dung

Phòng 410

Nhà A1

14:00 – 14:15 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
14:15 – 15:15 Phỏng vấn lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường

Lãnh đạo các Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Khoa tiếng Anh, Khoa NN&VH Các nước nói Tiếng Anh, K.NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sau Đại học, Khoa Tại chức

 

C. Nga

C. Dung

 

Phòng 401

Nhà A1

Lãnh đạo các K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Nga, K.NN&VH Phương Đông, K.NN&VH Phương Tây, Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn NN& VH Việt Nam, Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ T. Nghĩa

C. Hồng

T. Dũng

 

Phòng 410

Nhà A1

15:15 – 15: 30 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
15:30 – 16:30 Phỏng vấn:

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV)

T. Nghĩa

T. Dũng

Phòng 410

Nhà A1

Lãnh đạo các Trung tâm Công nghệ thông tin, Giáo dục quốc tế, Ngôn ngữ & Quốc tế học C. Nga

C. Dung

C. Hồng

Phòng 401

Nhà A1

16:30 – 17:00 Cán bộ, giảng viên, nhân viên,  sinh viên và đối tượng liên quan tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu) Toàn Đoàn Phòng 406

Nhà A1

17:00 – 17:30 Đoàn đánh giá ngoài sơ kết ngày làm việc thứ hai Toàn Đoàn Phòng 406

Nhà A1

Ngày thứ ba: 24/3/2016
8:00 – 9:00 Phỏng vấn đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên (Nv các Phòng: phòng Hành chính tổng hợp, Kế hoạch – Tài chính, Quản trị, Thanh tra pháp chế, TT Nghiên cứu GDNN & Đảm bảo chất lượng) T. Nghĩa

C. Hồng

Phòng 410

Nhà A1

Phỏng vấn đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên  (Nv các Phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Khoa học Công nghệ, phòng Chính trị & công tác học sinh – sinh viên, Hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin, TT Giáo dục quốc tế, TT Khảo thí) C. Nga

T. Dũng

C. Dung

 

Phòng 401

Nhà A1

9:00 – 9:05 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
9:05 – 10:05 Phỏng vấn giảng viên các Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Khoa tiếng Anh (GV tham gia dạy ở 5 trường thành viên – mỗi trường 2 GV), Khoa NN&VH Các nước nói Tiếng Anh, K.NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Hàn Quốc (Nhóm 1). C. Nga

C. Dung

Phòng 401

Nhà A1

Phỏng vấn giảng viên các K.NN&VH Nga, K.NN&VH Phương Đông, K.NN&VH Phương Tây, K.NN&VH Trung Quốc, Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn NN& VH Việt Nam (Nhóm 2) T. Nghĩa

C. Hồng

T. Dũng

 

Phòng 410

Nhà A1

10:05 – 10:15 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
10:15 – 11:25 Phỏng vấn cựu sinh viên các Khoa Sư phạm Tiếng Anh, K.NN&VH Pháp, Khoa Sau Đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), Khoa Tại chức (Nhóm 1).

 

C. Nga

C. Dung

Phòng 401

Nhà A1

Phỏng vấn cựu sinh viên K.NN&VH Nga,  K.NN&VH Phương Đông, K.NN&VH Phương Tây, K.NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Hàn Quốc (Nhóm 2). T. Nghĩa

C. Hồng

T. Dũng

 

Phòng 410

Nhà A1

11:25 – 13:00 Nghỉ trưa Phòng 406

Nhà A1

13:00 – 14:00 Phỏng vấn sinh viên các Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Khoa NN&VH Các nước nói Tiếng Anh, K.NN&VH Pháp, K.NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa Sau Đại học, Khoa Tại chức (Nhóm 1) + SV của 5 trường thành viên đang được học ngoại ngữ không chuyên (mỗi trường 1 đại diện) C. Nga

C. Dung

Phòng 410

Nhà A1

 

Phỏng vấn sinh viên K.NN&VH Nga, K.NN&VH Phương Đông, K.NN&VH Phương Tây (Nhóm 2) + SV của 5 trường thành viên đang được học ngoại ngữ không chuyên (mỗi trường 1 đại diện). T. Nghĩa

C. Hồng

T. Dũng

 

Phòng 401

Nhà A1

 

14:00 – 14: 10 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
14:10 – 15:10 Phỏng vấn

Nhóm 1: nghiên cứu sinh và HV cao học

C. Nga

C. Dung

Phòng 401

Nhà A1

Phỏng vấn

Nhóm 2: nghiên cứu sinh và HV cao học

T. Nghĩa

C. Hồng

T. Dũng

Phòng 410

Nhà A1

15:10 – 15:20 Giải lao Tại phòng phỏng vấn
15:20 – 16:20 Phỏng vấn nhà tuyển dụng Khoa Sư phạm Tiếng Anh, NN&VH Pháp, NN&VH Phương Tây (Nhóm 1) C. Nga

T. Dũng

Phòng 401

Nhà A1

Phỏng vấn nhà tuyển dụng Khoa NN&VH Nga, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Phương Đông, NN&VN Hàn Quốc (Nhóm 2) T. Nghĩa

C. Dung

C. Hồng

Phòng 410

Nhà A1

16:20 – 17:00 Cán bộ, giảng viên, nhân viên,  sinh viên và đối tượng liên quan tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu) Toàn Đoàn Phòng 406

Nhà A1

17:00 – 17:30 Đoàn đánh giá ngoài sơ kết ngày làm việc thứ ba Toàn Đoàn Phòng 406

Nhà A1

Ngày thứ tư: 25/3/2016
8:00 – 11:30 Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất kết quả đánh giá ngoài Toàn Đoàn Phòng 410

Nhà A1

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa
13:30 – 15:30 Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất kết quả đánh giá ngoài Toàn Đoàn Phòng 410

Nhà A1

15:30 – 16:30 – Đại diện Đoàn ĐGN họp với Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá về kết quả sơ bộ của đợt khảo sát.

–  Trưởng đoàn và lãnh đạo trường ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát.

–  Đại diện BGH Trường phát biểu và tặng quà lưu niệm cho Đoàn ĐGN

– Ban Giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá;

– Đoàn ĐGN

 

Phòng 410

Nhà A1

 

 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN LẠC

Chức vụ Điện thoại Email
Đoàn Đánh giá ngoài
 1. PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga
Thành viên -Thư ký 0908.120.519 dohanhnga@gmail.com
 1. ThS. Lê Thanh Tú
Giám sát 098.888.9128 lttu@vnuhcm.edu.vn
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN
 1. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Giám đốc TT. NCGDNN & ĐBCL 0989.669.422  

tamntm1982@vnu.edu.vn