đánh giá chất lượng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đánh giá chất lượng

Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thành đánh giá chất lượng đồng cấp 2 chương trình đào tạo Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Trung Quốc

Từ 15-17/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình đánh giá chất lượng đồng cấp 2 chương trình đào tạo Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Trung Quốc. Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI KĐCL TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQG HÀ NỘI

Từ ngày 22 – 25/3/2016, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN để kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.