[Infographic] Giới thiệu chung về ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Giới thiệu chung về ULIS

Bản Inforgraphic giới thiệu những điểm nổi bật nhất về Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:
to-gap-dhnn-16-12-tvietto-gap-dhnn-mat-trong-16-12-tviet(Ghi chú: Click chuột phải->view image để xem ảnh lớn)