[Infographic] 7 ưu điểm nổi bật của CTĐT ngành Kinh tế Tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] 7 ưu điểm nổi bật của CTĐT ngành Kinh tế Tài chính

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về những lợi thế của chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Tài chính liên kết với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ):

  • Thông tin tuyển sinh LKQT: Link
  • Học bổng lớn cho Thủ khoa LKQT: Link
  • Thông tin tuyển sinh ĐH 2019 của ULIS: Link