[Infographic] Các chương trình đào tạo bằng kép của ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Các chương trình đào tạo bằng kép của ĐHQGHN

Sinh viên theo học các chương trình đào tạo ở ĐHQGHN có cơ hội học bằng kép tại các Khoa, trường đại học thành viên như: Trường Đại học Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Khoa Quốc tế, Khoa Luật nếu đáp ứng tốt các điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện.
 VNU Media