Họp về công tác quản trị các hoạt động truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp về công tác quản trị các hoạt động truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Ngày 8/2/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức cuộc họp về công tác quản trị các hoạt động truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Tham dự cuộc họp có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các thành viên trong Ban Giám sát và Ban Thư ký về công tác quản trị các hoạt động truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Trong cuộc họp các thành viên trong Ban giám sát và Ban Thư ký đã báo cáo về các công việc phối hợp thông tin truyền thông hai chiều từ nhà trường đến các đơn vị và ngược lại. Bên cạnh đó, nhiều đề xuất, kiến nghị và các ý kiến đã được đóng góp để công tác truyền thông trong nội bộ nhà trường được thông suốt, nhất quán.

Kết luận cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã giao các đơn vị và cá nhân liên quan xây dựng các văn bản phân công nhiệm vụ, văn bản về chế độ làm việc cho các thành viên trong các ban cũng như chỉ đạo các nhiệm vụ mà Ban Giám sát và Ban Thư ký cần thực hiện trong thời gian tới.

ULIS Media