Hội thảo lần 1 triển khai Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo lần 1 triển khai Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ

Ngày 04/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo lần 1 triển khai Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Tham dự hội thảo có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội đồng HTPT và các thành viên tham gia nhóm thực hiện Đề án.

Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT, Đề án NNQG 2020 giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ phụ trách tham mưu cho Bộ quy hoạch mạng lưới các trường đại học đào tạo ngoại ngữ, tìm hiểu kết quả hoạt động bồi dưỡng thời gian qua, từ đó xem xét nhu cầu thực sự của giáo viên để xây dựng Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng nhóm triển khai Đề án với nhiều hoạt động như khảo sát, viết chuyên đề,…

Phát biểu trong buổi lễ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ là một dự án rất quan trọng. Do đó, Nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa cho nhóm thực hiện và mong các thành viên tích cực triển khai công việc hiệu quả, đúng thời hạn.

Nhóm nghiên cứu tập trung nghe trình bày

Trong hội thảo lần 1, đại diện của 10 nhóm viết 10 chuyên đề trên tổng số 22 chuyên đề của đề án đã trình bày ngắn gọn nội dung các báo cáo. Các chuyên đề này nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn với nhiều nội dung như: Tổng quan về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; Đào tạo và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy; Đào tạo và bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá; Đào tạo và bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin; Thực trạng năng lực giáo viên, giảng viên ngoại ngữ ở Việt Nam; Thực trạng tổ chức đào tạo giáo viên, giảng viên ngoại ngữ;…

Bên cạnh đó, các thành viên tham dự cũng thảo luận, trao đổi về phương pháp, nội dung để hoàn thiện công tác viết chuyên đề.

Buổi hội thảo lần 2 triển khai Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media