ĐANNQG2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ĐANNQG2020

Hội thảo lần thứ 2 về Xây dựng Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ

Nhận nhiệm vụ của BQL Đề án NNQG2020 về Xây dựng Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội