Hội nghị giao ban công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Trường ĐHNN-ĐHQGHN, ĐHNN Huế và ĐHNN Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế giữa Trường ĐHNN-ĐHQGHN, ĐHNN Huế và ĐHNN Đà Nẵng

Ngày 28/12/2016, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế đã diễn ra Hội nghị giao ban quý 4 năm 2016 giữa ba trường đại học ngoại ngữ là Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có TS. Bảo Khâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế; TS. Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng; TS. Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và các đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của ba đơn vị.

29-12-2016-8-28-43-sa

Các trường trao quà lưu niệm

img_4804

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trao quà cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

29-12-2016-8-29-00-sa

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trao quà cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Trong khuôn khổ hội nghị, ba trường đã tiến hành sơ kết các công việc đã được triển khai trong quý 4/2016 và thẳng thắn trao đổi những việc chưa có điều kiện thực hiện trong 3 tháng qua.

Cụ thể, những công việc nổi bật đã được ba trường thực hiện trong quý 4/2016 là:

– Tham gia đồng tổ chức và tham dự Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế ngày 29 – 30/12/2016, trong đó Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã cử cán bộ viết bài và trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo; cử cán bộ tham gia Ban biên tập Kỷ yếu Hội thảo; đóng góp 27 báo cáo và 23 cán bộ tham dự Hội thảo.

– Phối hợp thẩm định các bài báo để đăng Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phụ trách được tiến hành thường xuyên. Cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng cùng tham gia Hội đồng biên tập tạp chí Nghiên cứu nước ngoài của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (tách ra khỏi Tạp chí Khoa học ĐHQGHN để hoạt động độc lập).

– Đào tạo Sau đại học: cử cán bộ đồng hướng dẫn NCS và học viên cao học; mời cán bộ tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; trao đổi về thang điểm chấm luận văn thạc sĩ, nhưng 3 trường cần tích cực cần tích cực chia sẻ danh mục đề tài luận văn thạc sĩ trong thời gian tới để tránh trùng lặp, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

– Đào tạo đại học: chia sẻ chương trình đào tạo, khung chương trình, chuẩn đầu ra, kế hoạch giảng dạy, nguyên tác xây dựng chương trình, các quy định, hướng dẫn liên quan để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

– Ba trường cũng đã phối hợp triển khai các công việc liên quan đến Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

unnamed7

Đồng thời, hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến về những nhiệm vụ sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Các thành viên tham dự Hội nghị đã có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở và đề xuất nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong thời gian tới nhằm giúp hoạt động của từng trường và hoạt động hợp tác giữa ba trường được thuận lợi, phát triển hiệu quả.

Sau một ngày làm việc sôi nổi, Hội nghị giao ban quý 4 năm 2016 giữa ba trường đại học ngoại ngữ đã kết thúc tốt đẹp.

Lâm Quang Đông (P.KHCN)