Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp phiên họp thứ năm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp phiên họp thứ năm

Ngày 31/1/2024 đã diễn ra Phiên họp lần thứ năm của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã điểm qua 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu năm 2023 của Trường. Ngoài ra, các thành viên cũng đã lắng nghe và thảo luận báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Giám hiệu và báo cáo sơ kết 06 tháng hoạt động của Hội đồng trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.


Cũng tại phiên họp lần này, các thành viên Hội đồng trường đã nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến đội ngũ giảng viên và hoạt động của trường, bao gồm: Đề án xây dựng hệ thống các giải pháp giữ chân, thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên trình độ cao tại trường; Những điểm sửa đổi chính trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của Trường; Bản tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ (KPIs) năm 2024; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, bãi nhiệm chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo…

Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh đây đều là các văn bản quan trọng, có tác động lớn đến cơ chế quản trị, sự phát triển của Trường trong giai đoạn mới. TS. Đỗ Tuấn Minh khẳng định Hội đồng trường luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý không chỉ về văn bản quản lý, chính sách mà còn cả các đề xuất, ý tưởng sáng tạo nhằm giúp Nhà trường phát triển mạnh mẽ hơn, đổi mới không ngừng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Trong phần thảo luận hoạt động, các thành viên Hội đồng trường đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng về các hoạt động của trường, như việc cải thiện chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển hợp tác quốc tế, tăng cường công tác đảng, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên, v.v. Các ý kiến đóng góp được ghi nhận và sẽ được xem xét, thực hiện trong thời gian tới.

Phiên họp lần thứ năm của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã khép lại với nhiều trao đổi, đề xuất giá trị, góp phần vào sự phát triển bền vững của Nhà trường. Nhân dịp năm mới, Nhà trường cũng gửi quà tặng chúc mừng đến các thành viên ngoài trường  thuộc Hội đồng trường.

Phương Anh-Đỗ Phong/ĐSTT