Hồ sơ mời tham dự và tài trợ chương trình Ngày hội việc làm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội