Gặp gỡ và giao lưu, học tập kinh nghiệm với Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Gặp gỡ và giao lưu, học tập kinh nghiệm với Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/12/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình gặp gỡ và giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh. Chương trình đã diễn ra thành công, tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai trường trong tương lai.

Đoàn công tác phía Trường Đại học Ngoại ngữ do Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh là Trưởng đoàn cùng với sự tham gia của Thầy Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hợp tác và phát triển) và các thầy cô của phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên.

Sau khi lắng nghe phát biểu của lãnh đạo hai đơn vị, chương trình đã đi sâu vào chia sẻ các nội dung, mô hình, cách làm và cách triển khai của hai bên trong các lĩnh vực như: hỗ trợ người học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, kiểm định chất lượng,…

Nhiều lượt ý kiến chia sẻ đã mang lại những kinh nghiệm quý báu cho cán bộ của hai đơn vị. Đồng thời qua đó mở ra những hướng hợp tác, đồng hành trong tương lai như chuyển giao công nghệ, trao đổi sinh viên, giao lưu học thuật,…

Đoàn công tác Trường Đại học Ngoại ngữ cũng có cơ hội tham quan cơ sở vật chất, tham dự hoạt động của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh – một trường đại học tư thục có bề dày lịch sử 30 năm hình thành và phát triển với nhiều nét tương đồng với Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Kết thúc chuyến công tác vào sáng ngày 29/12/2022, đoàn cán bộ của Nhà trường có cơ hội tham quan, làm việc và học hỏi với Ban Công tác sinh viên Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác