Đổi mới dạy – học môn Giáo dục thể chất sang mô hình câu lạc bộ tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đổi mới dạy – học môn Giáo dục thể chất sang mô hình câu lạc bộ tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Ngày 23/05/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai hoạt động dạy – học môn Giáo dục thể chất cho học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ dự kiến áp dụng từ năm học 2017-2018.

Tham dự cuộc họp có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Phạm Văn Kim và ThS. Phạm Đình Lượng – Trưởng và Phó Trưởng phòng Quản trị, ThS. Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn lực, TS. Nguyễn Phú Chiến – Phó Hiệu trưởng Trường THPT CNN và các giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất tại Trường THPT CNN.

Căn cứ vào thực trạng giảng dạy và nhu cầu đào tạo toàn diện, Trường THPT CNN đã tiến hành đề xuất đổi mới giảng dạy môn GDTC. Theo đó, từ năm học tới, Trường THPT CNN sẽ tổ chức hệ thống các CLB để dạy môn GDTC. Trong đó, mỗi học sinh được đăng ký ít nhất một CLB thể dục thể thao, giờ sinh hoạt CLB nằm ngoài giờ học chính khóa.

Mục đích công tác đổi mới này là để phát huy khả năng của từng học sinh theo hướng đa phương hóa, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đa dạng của từng học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của tập thể giáo viên bộ môn, rèn luyện sức khỏe, hình thành nhân cách và các phẩm chất thiết yếu khác cho học sinh.

2017-05-26_08-23-57

Mở đầu cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh xây dựng mô hình câu lạc bộ để dạy môn GDTC tại Trường THPT CNN phải theo hướng bền vững, dựa trên điều kiện địa điểm sân bãi, đội ngũ giáo viên bộ môn, nhu cầu của học sinh, đảm bảo an toàn trật tự trong triển khai các CLB TDTT. Mục tiêu là cho học sinh lựa chọn môn TDTT phù hợp, trở thành động lực rèn luyện thể chất và tinh thần cho các em.

Trong buổi họp, đại diện Trường THPT CNN đã có báo cáo về tình hình, kế hoạch xây dựng mô hình CLB để giảng dạy môn GDTC.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã trao đổi thảo luận về thời gian học, số lượng các câu lạc bộ, cơ sở vật chất, phân chia lớp, kinh phí… khi xây dựng mô hình này.

Khép lại cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ra ý kiến chỉ đạo và đề nghị Trường THPT CNN tiến hành lựa chọn các môn thể thao tổ chức xây dựng CLB, lên kế hoạch để khối 12 học môn GDTC đầy đủ số thời gian với một số nội dung bổ sung cần thiết, năm học 2017-2018 xây dựng CLB cho lớp 10 và 11 học chung, dự toán kinh phí ứng với từng CLB cho đăng ký, thành lập ban chỉ đạo hoạt động và mời phụ huynh tham gia quản lý và giám sát, lên kế hoạch tổ chức các hội thao sau này, quán triệt chủ trương rộng rãi trong và ngoài trường, xây dựng quy định tổ chức các CLB TDTT và khuyến khích giáo viên GDTC tổ chức các CLB.

Trường THPT CNN xây dựng báo cáo chi tiết triển khai cuộc họp và trình Ban Giám hiệu vào ngày 16/06 tới.

ULIS Media