ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến cho phép sinh viên năm thứ 3 học thêm chương trình thạc sĩ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến cho phép sinh viên năm thứ 3 học thêm chương trình thạc sĩ

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến thí điểm xây dựng mô hình đào tạo liên thông trình độ đại học và thạc sĩ, cho phép sinh viên năm thứ 3 trở đi có kết quả học tập tốt có thể đăng ký học trước một số học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) thạc sĩ ngành đúng và bảo lưu kết quả này khi học tiếp CTĐT ở bậc thạc sĩ tương ứng.

Trường ĐHNN-ĐHQGHN cung cấp nhiều CTĐT sau đại học chuyên ngành về ngoại ngữ

Thí sinh đã tốt nghiệp CTĐT bậc đại học có số tín chỉ từ 150 trở lên được tham gia CTĐT bậc thạc sĩ có số tín chỉ từ 30 – 40 tín chỉ (học 1 năm ); Mở rộng đối tượng tuyển sinh SĐH đối với một số chuyên ngành đào tạo mang tính đặc thù.

Ngoài ra, cho phép thí sinh học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển (trước khi công nhận học viên hoặc trước khi học các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành).

Đọc thêm thông tin tại: đây.