Danh sách các câu lạc bộ sinh viên tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các câu lạc bộ sinh viên tại ULIS

DANH SÁCH CÁC CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TẠI ULIS

STT Danh sách các CLB tại ULIS Fanpage và thông tin về các CLB
1 Tình nguyện viên Quốc tế – CGV https://www.facebook.com/cgv.ulis
2 Art Club For Uliser And You – AC4U https://www.facebook.com/ac4u.ulis
3 CLB Tiếng Anh EC ULIS https://www.facebook.com/eculisvnu
4 CLB Sức Trẻ https://www.facebook.com/clbsuctredhnn/
5 CLB Ulis Yosakoi https://www.facebook.com/UlisYosakoi
6 CLB Tiếng Pháp Espace Francophone https://www.facebook.com/ulei.ef
7 CLB Công nghệ thông tin ULIS IT https://www.facebook.com/ulisit.club
8 CLB Nghệ thuật K-ART https://www.facebook.com/clbnghethuatkartulis
9 Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện CEO https://www.facebook.com/ceo.ulis.vnu
10 CLB Tiếng Nhật https://m.facebook.com/ulis.japaneseclub/
11 CLB Bóng đá ULIS S.H.U https://www.facebook.com/clbbongdaulis
12 CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học CYR https://www.facebook.com/cyrulis/
13 CLB Tiếng Ả Rập ARC https://www.facebook.com/nadiarabiya
14 CLB Du lịch Pháp ngữ La Route des découvertes https://www.facebook.com/clubdutourisme.rd
15 CLB Niềm Tin Ánh Sáng https://www.facebook.com/Niemtinanhsang.ulis.vnu
16 CLB Nhảy cổ động GUMMY https://www.facebook.com/GummyUlisCheerleadingTeam
17 CLB Dịch thuật Tiếng Anh ETIC https://www.facebook.com/ETIC.ULIS.VNU
18 CLB Bóng Bầu Dục https://www.facebook.com/URC-ULIS-Rugby-Club-105916804649437
19 CLB Bóng Rổ https://www.facebook.com/tsubasketballclub
20 CLB Sinh viên Quốc tế học https://www.facebook.com/issc.ulis/
21 UTS – Câu lạc bộ Du lịch Trường Đại học Ngoại Ngữ https://www.facebook.com/UTSsince2019ULIS/
22 CLB Tiếng Hàn KLC https://www.facebook.com/clbtienghanulis
23 CLB ULIS TV https://www.facebook.com/ulistv.livinginshots
24 CLB Thanh niên vận động hiến máu https://m.facebook.com/QGPRO/
25 CLB Tiếng Nga ULIS https://www.facebook.com/ruc.ulis
26 CLB Hùng biện PSC https://www.facebook.com/CLBHungBienUlis
27 CLB Bóng chày UDB https://www.facebook.com/ULISDevilBatsBaseballTeam
28 CLB Lý luận trẻ ULIS https://www.facebook.com/CLBLyLuanTre.YRCULIS
29 CLB Đầu tư tài chính https://www.facebook.com/ulis.financial.investment.media
30 CLB Karate Ulis https://www.facebook.com/karateDaiHocNgoaiNgu
31 CLB Tiếng Đức https://www.facebook.com/dku.ulis.vnu
32 CLB Kịch Nói Fragments d’Émotions https://www.facebook.com/clbkichnoi.FE
33 CLB Lễ tân & Ngoại giao ULIS URD https://www.facebook.com/Letanngoaigiaoulis
34 CLB Nhảy Step Up Dancing Club https://www.facebook.com/step.up.dancing.club
35 CLB Sách URC https://www.facebook.com/ULISreadingclub
36 CLB Tiếng Trung ULIS https://www.facebook.com/clbtiengtrung.dhnn
37 CLB Phát triển Kĩ năng Sư phạm ETDC bit.ly/ETDC-ULIS
38 CLB Ngoại Ngữ Xanh https://www.facebook.com/clbngoainguxanh