Bộ ảnh đẹp về ULIS của cô Vũ Liên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội