Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhiệm kỳ 2020-2025

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện, có khả năng đáp ứng và giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 50% các chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo Trường trở thành một đại học có uy tín trong khu vực. Tích cực chủ động trong công tác phát triển đảng, phấn đấu trong nhiệm kì kết nạp 180 đảng viên mới, trong đó có 100 đảng viên là sinh viên.

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng cấp trên về công tác xây dựng Đảng và cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của các đồng chỉ đảng uỷ viên, chi uỷ và các chi bộ.

Đổi mới chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng ủy và thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình và làm tốt công tác kiểm tra đảng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác đảng giữa các chi bộ và các đảng bộ khác trong và ngoài ĐHQGHN. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, HSSV và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG

Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, trong sạch, hoạt động có hiệu quả. Có kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đầu đàn. Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, xây dựng môi trường thân thiện.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu giáo chức… hoạt động hiệu quả, nhằm giúp các tổ chức này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và duy trì, phát triển mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng, động viên quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, giữ vững sự ổn định để phát triển Nhà trường lên một tầm cao mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Các chi bộ có trách nhiệm quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên đẩy mạnh các hoạt động của tuổi trẻ, đẩy mạnh phong trào đoàn viên phấn đấu trở thành  Đảng viên, trở thành những con người năng động, sáng tạo, có đủ khả năng xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hoá và kinh tế tri thức.