Công bố giải thưởng hoạt động Book Reading Challenge 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công bố giải thưởng hoạt động Book Reading Challenge 2020

THÔNG BÁO

Về giải thưởng hoạt động Book Reading Challenge 2020

Nhằm giới thiệu phần mềm Bookworm (VNU LIC), giúp gia tăng người ứng dụng phần mềm khai thác học liệu này vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hoạt động Book Reading Challenge 2020 dành cho toàn thể đội ngũ cán bộ trong trường trong thời gian từ 7:00 ngày 30/4/2020 đến 23:59 ngày 1/5/2020.

Sau thời gian diễn ra, Ban tổ chức trân trọng công bố kết quả các giải thưởng như sau:

Giải thưởng

Họ tên

Đơn vị

Tổng giá trị

Giải Nhất

Hoàng Thị Hạnh

Khoa NN&VH Các nước nói tiếng Anh

3.000.000 VNĐ

Giải Nhì

Trần Kiều Hạnh

Khoa Tiếng Anh

2.000.000 VNĐ

Nguyễn Thị Thịnh

Khoa Sư phạm tiếng Anh

2.000.000 VNĐ

Giải Ba

Vũ Văn Hải

 

Phòng Chính trị & Công tác HSSV

 

1.000.000 VNĐ

 

Nguyễn Kim Anh

 

Khoa Sư phạm tiếng Anh

1.000.000 VNĐ

 

Vũ Thị Hồng Tiệp

Bộ môn NN&VH Việt Nam

 

1.000.000 VNĐ

Giải Khuyến khích

Lê Thị Huyền

Trường THCS Ngoại ngữ

 

500.000 VNĐ

 

Nguyễn Ngọc Lưu Ly

Khoa NN&VH Pháp

 

500.000 VNĐ

 

Nguyễn Thái Hà

 

Trường THCS Ngoại ngữ

 

500.000 VNĐ

 

Giải nộp bài sớm nhất có đáp án đúng câu 1 – 4

Nguyễn Thu Hằng

Khoa NN&VH Trung Quốc

500.000 VNĐ

Giải tập thể có 100% quân số tham gia

 

Ba đơn vị đồng giải:

– Phòng Đào tạo

– Trường THCS Ngoại ngữ

– Bộ môn NN&VH Đông Nam Á

5.000.000 VNĐ

Ban tổ chức sẽ liên hệ các cá nhân/đơn vị về việc nhận giải.

Trân trọng thông báo./.